SOLHJUL OCH STAMMAR*

”Det är min barndomsskog i Esse som jag har återkallat i minnet då jag ser de åländska sargade träden.Det blev en utmaning att utforska dem. Trädens bark och grenar, björknäverns ljusa ytor och detaljer
framplockade hos mej skogsdrömmar, stammar och färgfulla fantasiskapelser som i Solhjul och Solgård.”
(Hildur Stenbäck)