"En annan toppgrafiker är Hildur Stenbäck. I träsnittet Försvunna tider återgår Hildur Stenbäck igen på skärgårdsproblematiken; avfolkning och förfall. Hennes träsnitt Raserat är en prov på den säkra grafikerns stil. Hon visar tydligt att hon helt behärskar sin teknik och tar vara på alla möjligheter den svart-vita tekniken erbjuder." (Berndt Arell, Vasabladet)