Följande konstverk ur Hildur Stenbäcks produktion är just nu till försäljning, bland annat  träsnitt samt delar ut Dolomitersvit. Välkommen att ta kontakt vid intresse.
"Efter Ålands konstförenings resa år 1990 till Dolomiterna, bergskedjan i södra Alperna, kröner Hildur sin akvarellproduktion med Dolomitersviten, ett 40-tal större akvareller. Nya Åland skriver att 'Det hon visar är inte direkt avbilder av bergen. Det är mera impressioner, täta och luftiga förenklingar. Färgspråket är ljust, harmoniskt'. När sviten visas är Hildur 79 år. Skrattande säger hon 'jag vet inte varifrån jag fått energi, men synbarligen har jag varit väldigt stimulerad och inspirerad' (Nya Åland, 1991). Och berget är givetvis inte enbart ett motiv för Hildur. Där finns stor kraft, värme och många lager av tankar om livet."
(ur boken Hildur Stenbäcks urbergsfödda soleldsvärld, 2015)
"Det är i alla fall grafiken som imponerar mest på undertecknad. Kraftfullheten i de svart-vita träsnitten som visar urberget och havet, hukande sjöbodar och vindpinade stugor, ger ett intryck av klarhet."
(Tidningen Åland, 1981)