Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller om du är intresserad av något av de alster som är till försäljning.

Vill du köpa boken? Vänligen beställ via formulär här, via facebook eller kontakta oss på någon av adresserna nedan.

Vänliga hälsningar,

Maj-Britt Lind, skarpans.lind[at]aland.net

Ulrika Lind, lindulrika[at]hotmail.com