”Man står framför en konstnär som har funnit sin egen väg och envist spränger vidare i det åländska urberget.En stensprängare som blandar ihop sina laddningar med väldisciplinerad kunskap och säker hand. Urberget är tungt och massivt, det bjuder på starkt motstånd, men Hildur Stenbäck får solen att flöda fram, rinna ut ur sprickorna i berget. Förnimmelsen kan bli så stark att man ofrivilligt tar ett steg tillbaka för att inte få guldsand på skospetsarna.” (Rainer Alander)